Jaarplan 2021

Inleiding

Met de onzekerheid die de corona-crisis met zich meebrengt en de ambitie van een platform dat net een jaar bestaat heb je een context waarbinnen plannen een lastig fenomeen is. Bij de start van dit jaar hebben we als bestuur zeker scherp waar de aandacht en energie naar toe moet en is het voor ons ook zeker dat  de plannen zich moeten ontwikkelen in samenspraak met de deelnemers aan ons platform en de partners in de campagne “Koop een betere Wereld.”Om die samenspraak te faciliteren en stimuleren geven we hieronder alvast de meest belangrijke acties van dit jaar, een jaar dat we als het ware organisch willen laten groeien. Of we er nu wel of niet een datum bij hebben genoemd, voel je als partner en deelnemer van het platform vooral uitgenodigd om mee te denken in de concretisering en het verhogen van de opbrengst van dit jaar. Mail ons, bel ons.

Bekijk ook onze online kalender voor de exacte datum en tijdstippen van de geplande bijeenkomsten gedurende 2021.

Januari

Soc. media inspiratiesessie

Wat: Hoe ging de ondersteuning van de campagne tot nu toe? Wat hebben de teamleden van de HU kunnen inrichten? Welke tips zijn er voor de groep die er vervolg aan gaan geven?

Wie: team soc. media HU studenten, bestuur en deelnemers winkels

Wanneer: 14 januari

Werven campagne deelnemers

Wat: Afronding enquête en presentatie opbrengst

Wie: team soc. media HU studenten en bestuur

Wanneer: 25 januari

Platform ontwikkeling

Wat: Hoe zorgen we dat we met de partners en de deelnemende winkels de krachten bundelen?

Waar kunnen we het best aandacht aan geven om verder te ontwikkelen? Wat specifieker: hoe kunnen we meer halen uit de relatie met Young en Fair, SDG-ned, Plus-Plus en Fairtrade Gemeente?

Wie: inspiratiegroep en bestuur

Wanneer: z.s.m.

Maandelijkse bijpraatsessie platform deelnemers

Wie: bestuur en winkels

Wanneer: 25 januari

Februari

Sociale media en de campagne

Wat: Met de campagne als concrete actie. Hoe zet je sociale media meer in om onze missie in de samenleving effectiever onder de aandacht te brengen/ Hoe verbindt je dat met de verkoop in lokale winkels?

Wie: social media groep in wording met professionele coaching

Wanneer: 2 februari

Bijeenkomst inkopers

Wat: evaluatie maandaanbieding/nieuwe manier van inkopen ism Kanika

Wie: inkopers van de deelnemers WW.Nu

Wanneer: 10 februari

Maandelijkse bijpraatsessie maandthema: Hoe doen jullie het?

Wat: Dit keer speciale aandacht voor ervaringsuitwisseling over de wijze waarop winkels en vrijwilligers zich redden in deze barre tijd

Wie: Bestuur en iedereen die interesse heeft

Wanneer: 22 februari 20.00

Webshop ontwikkeling

Wat: Wat gebeurt er op dit moment? Hoe kunnen we hierop de krachten meer bundelen?Ophalen informatie voor de webshopgroep

Wie: met geïnteresseerden voorbereid door webshopgroep

Wanneer: februari

Partner ontmoeting Young & Fair

Wat: Hoe kunnen we gericht synergie ontwikkelen om onze impact op een betere verdeling van de welvaart groter te maken?

Wie: inspiratiegroep en bestuur

Wanneer: februari

Maandelijkse bijpraatsessie platform deelnemers

Wie: bestuur en winkels

Wanneer: laatste maandagavond van de maand, online meeting via Zoom.

Maart

Jaar Startbijeenkomst Platform

Wat: Wat zijn relevante thema’s in het kader van de ontwikkeling van het platform?

Met de input uit de gesprekken met de inspiratiegroep en reacties van de platform deelnemers organiseren we een bijeenkomst waarin de dialoog over effectief bundelen van de krachten centraal staat.

Bekijk hier de uitnodiging en het programma.

Wie: Alle Platform Deelnemers en bestuur.

Wanneer: di 9 maart 19.30 – 21:15

Assortiment verbinden aan de campagne

Wat: Hoe kunnen we inkoop gericht verbonden houden aan de campagne?

Programma wordt gecombineerd met delen uit de inspiratiesessie certificering ontwikkelingen (zie ook verderop de inspiratiesessies met Fairminds)

Wie: assortimentsgroep en inkopers

Wanneer: febr/maart

Partner ontmoeting met SDG-Nederland

Wat: Hoe kunnen we in de campagne gericht synergie ontwikkelen. Hoe kunnen we consumentengedrag beïnvloeden met inzet van de SDG middelen? Hoe kunnen wereldwinkels de recent gestarte SDG-campagne ondersteunen? Hoe kunnen we samen de prijsvraag “Wereldwinkelen is voor mij……”hiervoor gebruiken?

Wie: inspiratiegroep SDG groep in wording

Wanneer: febr/maart

Inspiratiesessies certificering ontwikkeling

Wat: Aanbod met behulp van Fairminds (Elsbeth Fabels)Zoom bijeenkomsten met bestuursleden en stafleden van winkels rond het ontwikkelen van inzicht in certificerings vraagstukken. De actualiteit tevens gevoed door BuZa (directoraat internationale samenwerking)

Wie: Fairminds en bestuur

Wanneer: maart

Maandelijkse bijpraatsessie platform deelnemers

Wie: bestuur en winkels

Wanneer: laatste maandagavond van de maand, online meeting via Zoom.

April

Campagne herstart bijeenkomst

Wat: Met alle deelnemers aan de campagne bespreken we. Wat vind je van het effect tot nu toe? Welke ideeën en welke concrete volgende acties zijn er? Welke campagne acties en partnerrelaties gaan we inzetten?

Wie: platformdeelnemers en campagne deelnemers

Wanneer: na pasen

Bestuurs ontmoeting Fairminds

Wat: Hoe ontwikkelen we een overkoepelend netwerk voor fairtrade in Nederland?

Wie: besturen

Wanneer: april

Maandelijkse bijpraatsessie platform deelnemers

Wie: bestuur en winkels

Wanneer: laatste maandagavond van de maand, online meeting via Zoom.

Mei

Inspiratiesessie vernieuwing

Wat: bijeenkomst onder begeleiding van Fairminds (Elsbeth Fabels). Zoom dialoog voor bestuursleden en winkel coördinatoren die meer inzicht willen in de praktijk van vernieuwing.Welke voorbeelden van vernieuwing zijn er in onze branche? Welke winkels hebben vernieuwd? Wat is de ervaring met de voorfase? Hoe loopt het in de praktijk?

Wie: Fairminds en bestuur

Wanneer: mei

Campagne krachtig doorzetten

Wat: Hoe zorgen we dat wat we gemaakt hebben ondanks de lockdown toch met impact gebruikt wordt? Hoe doen we het nu? Hoe kunnen we met wat we nu al hebben aan materiaal en ideeën voorsorteren zodat we weer met kracht kunnen herstarten?

Wie: inspiratiegroep en bestuur

Wanneer: z.s.m.

Maandelijkse bijpraatsessie platform deelnemers

Wie: bestuur en winkels

Wanneer: laatste maandagavond van de maand, online meeting via Zoom.

Juni

Partner ontmoeting met Plus-Plus

Wat: Hoe gaat het tot nu? Wat kunnen we concreet doen om de synergie verder te doen toenemen?

Wie: inspiratiegroep en bestuur

Wanneer: z.s.m.

Maandelijkse bijpraatsessie platform deelnemers

Wie: bestuur en winkels

Wanneer: laatste maandagavond van de maand, online meeting via Zoom.

Juli

Partner ontmoeting met bestuur Fairtrade Gemeente

Wat: Hoe kunnen we gericht synergie ontwikkelen om onze impact op een betere verdeling van de welvaart groter te maken?

Wie: wachten op het nieuwe bestuur

Wanneer: nog niet gepland

Maandelijkse bijpraatsessie platform deelnemers

Wie: bestuur en winkels

Wanneer: laatste maandagavond van de maand, online meeting via Zoom.

Augustus

Maandelijkse bijpraatsessie platform deelnemers

Wie: bestuur en winkels

Wanneer: laatste maandagavond van de maand, online meeting via Zoom.

September

Maandelijkse bijpraatsessie platform deelnemers

Wie: bestuur en winkels

Wanneer: laatste maandagavond van de maand, online meeting via Zoom.

Oktober

Maandelijkse bijpraatsessie platform deelnemers

Wie: bestuur en winkels

Wanneer: laatste maandagavond van de maand, online meeting via Zoom.

November

Maandelijkse bijpraatsessie platform deelnemers

Wie: bestuur en winkels

Wanneer: laatste maandagavond van de maand, online meeting via Zoom.

December

Maandelijkse bijpraatsessie platform deelnemers

Wie: bestuur en winkels

Wanneer: laatste maandagavond van de maand, online meeting via Zoom.

×