Beleidsplan 2020

De Wereldwinkel nu

De Wereldwinkels bevinden zich in een roerige tijd. De aandacht voor de aarde, het welzijn van mensen en een eerlijke verdeling van de welvaart is in hun 50 jarig bestaan wellicht nog nooit zo groot geweest. Tegelijkertijd zorgt een samenstel van factoren echter voor druk op winkels om te innoveren en krachten te bundelen. Het nieuwe Platform Wereldwinkel.Nu stimuleert en faciliteert dit vanuit de gedachte dat we samen de koopkracht van de samenleving willen richten op een betere wereld.

Een gedeelde droom.

Al sinds de oprichting in 1969 strijden de Wereldwinkels voor een rechtvaardige wereld, door eerlijk en duurzaam te handelen met de producent van ver en door empathie, respect en bewondering voor producenten uit andere culturen te verspreiden.

De droom voor een rechtvaardige wereld is wat ons verbindt, over de jaren heen en over Wereldwinkels heen. Het harde werken van de afgelopen 50 jaar heeft zijn vruchten afgeworpen. Steeds meer lokale, nationale en internationale initiatieven delen deze droom en jagen hem na. Toch is het werk van de Wereldwinkels niet klaar.

Waarom zijn Wereldwinkels nu belangrijker dan ooit?

Winst gedreven productie in ‘goedkope’ landen heeft daar deels voor welvaart gezorgd, maar bij ons ook voor vervreemding: de goedkope producten in het schap vertellen niets over de armoede en ellende waarin ze zijn geproduceerd. Onze samenleving kent de ongelijkheid in de wereld, maar accepteert de abstracte cijfers hierover zonder empathie en compassie. Slechts kort zorgen berichten van ingestorte naaiateliers of extreem lage lonen voor sinaasappel-plukkers voor verontwaardiging. Iedere dag zien we krachtige beelden over hoe de welvaart in de wereld ongelijk is verdeeld en hoe dit onze medemensen in andere werelddelen wanhopig maakt. Bovendien zien we ook dichterbij productie en consumptie welke ten koste gaat van mens en aarde. Fair trade kan dat veranderen, door het in- en verkopen van eerlijke producten maar vooral ook met het verhaal erachter. Wereldwinkels zijn er om samen dit verhaal te vertellen en fairtrade te praktiseren en te stimuleren.

Een droom onder druk

De druk op Wereldwinkels is echter complex en opgebouwd uit een samenstel van factoren zoals ontwikkelingen in de retail, te weinig aanwas van vrijwilligers, verkoop van fairtrade food elders, etc. Daarom zijn winkels voortdurend op zoek naar aanpassingen en innovatie. Dit vergt veel tijd en energie die er niet altijd is en/of niet altijd genoeg oplevert. Wanneer de ruim 200 winkels (circa 7000 vrijwilligers met per jaar een half miljoen winkeluren), de krachten bundelen zal dit veel meer opleveren. Zij stellen elkaar dan in staat om ieder voor zich lokaal een centrum voor eerlijke handel te zijn.

Het doel van Platform Wereldwinkel.Nu

Het Platform Wereldwinkel.Nu helpt Wereldwinkels om de koopkracht van de samenleving te richten op een betere wereld.

“Koop een betere wereld!”.

Het platform biedt winkels de mogelijkheid ideeën, kennis en ervaringen te delen en samen te werken. In dat kader stimuleert en faciliteert het platform ontmoeting, verbinding en innovatie. Bijvoorbeeld met deelname aan landelijke beurzen, inspiratie momenten voor assortimentontwikkeling, landelijke promotie acties en deelname aan fairtrade netwerken etc.

Het platform onderschrijft de Sustainable Development Goals van de VN vooral:

1. Beëindig armoede overal en in al haar vormen.

8. Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.

12. Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen.

Samenredzaamheid: De wereldwinkel, dat zijn wij allemaal samen

Samenredzaamheid is een mooie term waarmee wordt bedoeld dat we het vooral zelf en samen moeten doen. Zoals wij samen ‘de wereldwinkel’ zijn, zo is ook het platform van iedereen die zich erbij aansluit als deelnemer. Samen geven we er vorm aan. Het platform zal alle winkeliers en medewerkers dan ook uitnodigen om er samen ideeën over te ontwikkelen. Want de wereldwinkel is geen retailformule, geen merk, geen organisatie: de wereldwinkel, dat zijn wij. Wij zorgen samen met het verbinden van onze lokale krachten voor vernieuwing en slagkracht van wereldwinkel(s).

Platform Wereldwinkel.Nu ondersteuntelke medewerker, vrijwilliger en sympatisant. Het platform kan naar wens een rol spelen:

  • als bron van kennis en inspirerende verhalen over landen en producten
  • in het verbinden en delen ervaringskennis voor bijvoorbeeld, pr-medewerkers, coördinatoren, inrichters, inkopers en bestuurders,
  • in de wisselwerking met Fairminds, netwerk voor de hele fairtrade branche (o.a. WFTO, investeerders, producent-organisaties, universiteiten, certificeringsinstanties)
  • in het agenderen van thema’s als ondernemerschap, werkgeverschap of uitstraling
  • in het koppelen van vraag en aanbod van (betaalde) trainingen, activiteiten etc.
  • als medium waar prikkelende voorbeelden en inspirerende verhalen van, voor en door winkelmedewerkers met elkaar worden gedeeld.

Samenredzaamheid in concrete acties

Ieder jaar zal het bestuur de deelnemers aan het platform uitnodigen om gezamenlijk tot een actielijst te komen. Tegen de achtergrond van deze kadernotitie en de actuele situatie wordt dan een overzicht opgemaakt, waarin zichtbaar is welke groepen wat doen.

Deelname en financiën

Het platform is een stichting zonder winstoogmerk. De activiteiten van het platform worden ondersteund met de bijdrage van de deelnemers. Je kunt zowel individueel als collectief met je winkel deelnemen. In het eerste jaar 2020 is een introductietarief bepaald. Met de penningmeesters van de deelnemende winkels wordt tijdig het tarief voor volgend jaar vastgesteld. Kijk op wereldwinkel.nu in welk tarief je valt en doe mee. Twijfel je, bel of mail.

Ambassadeurs

Ambassadeur wordt je bijvoorbeeld omdat jouw wereldwinkel is opgeheven en je toch betrokken wilt blijven of omdat je de doelstelling van de Wereldwinkel wil ondersteunen. Of omdat je winkelbestuur zich eerst even wil oriënteren op de meerwaarde van het Platform alvorens als winkel deel te nemen. Bekijk de mogelijkheden en meld je aan op wereldwinkel.nu.

Donateurs

Het platform Wereldwinkel.Nu is gericht op eerlijke handel voor een betere wereld zonder winstoogmerk en ondersteunt vrijwilligersorganisaties hierin. Daarom is de ANBI status aangevraagd. Het is mogelijk om donateur te worden en ons eenmalig of periodiek (bijvoorbeeld ieder kwartaal) financieel te ondersteunen. In dat geval kan ervoor worden gekozen om de ondersteuning te verbinden aan specifieke projecten. Kijk op wereldwinkel.nu.

Tot Slot: Een gedeelde droom, met lokale accenten

De Wereldwinkel, dat zijn wij. Dat ben jij. Iedereen die zich betrokken weet bij de toekomst van de Wereldwinkels. Vanuit het diepere besef dat er een belangrijke taak ligt voor alle Wereldwinkels: omdat er wereldwijd nog veel cultureel maatschappelijk onrecht is en we samen eenvoudig een grotere vuist kunnen maken om nu en in de toekomst een betere wereld te verkopen!

Stichtingsbestuur platform Wereldwinkel.Nu

Els van Luijk, Arjan van Waay, Ruud Lambregts en John van Balen