VRAAGTEKENS BIJ VANZELFSPREKENDHEID

Het zal velen niet ontgaan zijn dat er een boek verschenen is over mijn actie jaren geschreven door Ellen Mangnus en Marc Broere. Voor mij is al die aandacht een hele eer en ik ervaar het als een voorrecht dat...

Continue reading →

BELAST DE SUPERRIJKEN

Op de vooravond van de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum ( WEF) in Davos half januari 2023 kwam Oxfam-Novib met een rapport over de toenemende rijkdom van een kleine groep terwijl er nog steeds wereldwijd 1 op...

Continue reading →

JONGEREN VOOR DE WERELDWINKEL ?

JONGEREN VOOR DE WERELDWINKEL ?

Op de ontmoetingsdag van wereldwinkels op zaterdag 12 november 2022, waar wereldwinkels van diverse koepels en regionale verbanden aanwezig waren, werd op de eindzitting door Kathleen Ferrier aan allen gevraagd welke problemen het meest besproken waren? Niet onverwacht bleek...

Continue reading →

SCHIPHOL EN KLIMAAT

In mijn vorige column over het besmeuren van schilderijen in verband met de klimaatcrisis, keurde ik deze actie vanuit actie-strategische overweging af. Ik vond de relatie schilderkunst en klimaat onlogisch en was bang dat deze actie vooral publieke weerstand...

Continue reading →

Milieuconferentie en plakacties

Milieuconferentie en plakacties

Van 6 tot 18 november vindt er in Egypte in Sharm-el-Sheikh de zoveelste VN conferentie plaats over klimaat en milieu. Vooral de 20 rijkste landen zullen harde afspraken moeten maken om te komen tot een beperking van de opwarming...

Continue reading →

ACTIE VOEREN, EEN NATUURLIJK IETS !!!

ACTIE VOEREN, EEN NATUURLIJK IETS !!!

In de media en in de publieke opinie wordt vaak aangenomen dat het voeren van actie een uitzonderlijk daad is. Maar integendeel; het voeren van protestacties is een natuurlijke normale daad binnen een samenleving. Zelfs acties voor een zaak...

Continue reading →

MODERNISME, POSTMODERNISME EN METAMODERNISME

MODERNISME, POSTMODERNISME EN METAMODERNISME

Modernisme, postmodernisme en metamodernisme. De eerste twee begrippen zijn mij bekend; het laatste begrip werd mij aangereikt 5 juli op de studieavond van de UvA op Spui 25 over de maatschappelijke visie van de zogeheten Z generatie oftewel de...

Continue reading →

VADIM SJISJIMARIN OORLOGSMISDADIGER ?!

Elke keer als ik een rechtbank-foto zie van Vadim Sjisjimarin de Russische soldaat die veroordeeld is tot levenslang voor oorlogsmisdaden, krijg ik een gevoel van machteloze triestheid . Hele steden zijn plat gebombardeerd  duizenden burgers gedood; die hele aanvalsoorlog is...

Continue reading →

RUIMTE VOOR AFRIKAANSE JOURNALISTEN

RUIMTE VOOR AFRIKAANSE JOURNALISTEN

Wat er ook gebeurde in Afrika , hongersnood, burgeroorlog of juist hele positieve dingen, het waren altijd Westerse journalisten die daar verslag van deden. In de meeste gevallen een witte man die vertelde hoe erg het allemaal was of...

Continue reading →

RACISME, SEXISME, AGISME EN DIGIBETISME

Aan de bestrijding van racisme en seksisme wordt al jaren veel aandacht geschonken, het begrip agisme – de strijd tegen het discrimineren van ouderen - is minder bekend en digibetisme is een uitdrukking die ik zelf bedacht heb. Voor...

Continue reading →