ONTMOETING VOOR ALLE WERELDWINKELS

ONTMOETING VOOR ALLE WERELDWINKELS

Op 23 november wordt er in museum Museon in den Haag een ontmoetingsdag georganiseerd voor alle wereldwinkels. Vanaf 10 uur kunnen leden van wereldwinkels elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen, elkaar versterken en inspireren. Er zijn boeiende workshops over de meest verantwoorde manier van inkopen, over de relatie tussen wereldwinkels en de door de VN aangenomen ‘duurzame ontwikkelingsdoelen ‘de zogeheten SDG’s en nog veel meer. Als je er even tussen uit wil kan je in het Museum ook nog de permanente tentoonstelling One Planet bezoeken.

Wat mij ook heel boeiend lijkt is het verhaal van Kathleen Ferrier over de wijze waarop wereldwinkels consumenten zouden kunnen inspireren. Zij is namelijk een uitstekende verteller. Haar laatste boek “Hoe wij hier ook samen kwamen –een pleidooi voor menselijkheid” is een voorbeeld hoe je uitgaande van de ideeën en wensen van allerlei mensen stap voor stap kan werken aan een menswaardige en rechtvaardige wereld . Het mooiste vind ik eigenlijk dat het een dag is voor alle wereldwinkels en nog uitgebreider voor alle activisten die op een of andere wijze zich inzetten voor Fairtrade .

Dat samen optrekken ondanks verschillen past in de huidige tijdgeest. Eenheid in verscheidenheid. Ik zag het ook bij de klimaatmars van zaterdag 6 november. Zeker 12 verscheidene organisaties waaronder milieudefensie, Greenpeace, Extension Rebellion, Novib , FNV etc. waren de initiatiefnemers van de mars. Organisaties die vanuit verschillende strategieën werken maar allemaal met het doel te komen tot een veilig klimaat voor alle mensen op aarde . Voorafgaand aan de mars vond er ook nog een interreligieuze dienst plaats in de Westerkerk. Ook weer zo n teken van de tijdgeest. Diverse christelijke kerken maar ook de islam, het boeddhisme en het humanisme waren vertegenwoordigd. Wie had dat tien jaar geleden verwacht.

Ook in het interreligieuze en interculturele platform “Nieuwwij” waar ik met enige regelmaat voor schrijf zie je die samenwerking en samenspraak. Ook in de samenwerking c.q. fusie van Gereformeerden, Hervormden en Lutherse kerken in de PKN zie je deze ontwikkeling. Ondanks of misschien wel als juist als gevolg van heel veel wereldproblemen zie je een duidelijke trend. Waar maatschappelijke organisaties vroeger vooral de verschillen benadrukten zie je nu dat overeenkomsten een grotere rol gaan spelen, zonder overigens de eigen identiteit volledig op te geven. Eenheid in verscheidenheid is het huidige motto. Ja en dan kunnen wereldwinkels en andere organisaties die zich inzetten voor eerlijke handel en het opheffen van armoede niet achterblijven. Iedereen kan zich opgeven via wereldwinkel.nu/ontmoetingsdag.

En nu maar hopen dat die stomme Corona geen roet in het eten gooit. Maar zelfs als dat onverhoopt zo is en de ontmoetingsdag moet worden uitgesteld dan nog is alleen al de intentie van samenwerking hoopgevend of zoals een oud Nederlands spreekwoord zegt:

WAT IN HET VAT ZIT VERZUURT NIET

hansbeerends@planet.nl

SHARE IT: