40 JAAR POLITIEKE ACTIE VOOR INDIA

40 JAAR POLITIEKE ACTIE VOOR INDIA

Tot halverwege de jaren zeventig was India de grootste parlementaire democratie ter wereld, een voorbeeld voor derdewereldlanden en naast Indonesië de grootste ontvanger van Nederlandse ontwikkelingshulp. Van de destijds 800 miljoen inwoners waren er 300 miljoen straatarm en 100...

Continue reading →

PINKSTERZATERDAG OP DE A 12

PINKSTERZATERDAG OP DE A 12

Op Pinksterzaterdag was ik met de ‘Grootouders voor het klimaat’ op de A 12 in Den Haag om te demonstreren tegen de overheid die ondanks al haar mooie verhalen toch doorgaat met het steunen van de fossiele industrie met...

Continue reading →

EEN ZINVOL TOEKOMSTPAKKET VOOR ACTIVISTEN

EEN ZINVOL TOEKOMSTPAKKET VOOR ACTIVISTEN

Het bevorderen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen alsmede duurzaamheid en het dichten van de toenemende kloof tussen arm en rijk zijn vraagstukken die de komende 20 jaar opgelost moeten worden. Dank zij acties vanaf de jaren 70 door Milieudefensie, Greenpeace,...

Continue reading →

DIEFSTAL VAN EN DOOR ALBERT HEYN

Vorig jaar april schreef ik een column voor het wijkblad oud-zuid Amsterdam, waarin ik me afzette tegen en me ergerde aan het feit dat bij Albert Heyn op het Museumplein het aantal caissières was afgenomen van 8 naar 2...

Continue reading →

VRAAGTEKENS BIJ VANZELFSPREKENDHEID

Het zal velen niet ontgaan zijn dat er een boek verschenen is over mijn actie jaren geschreven door Ellen Mangnus en Marc Broere. Voor mij is al die aandacht een hele eer en ik ervaar het als een voorrecht dat...

Continue reading →

BELAST DE SUPERRIJKEN

Op de vooravond van de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum ( WEF) in Davos half januari 2023 kwam Oxfam-Novib met een rapport over de toenemende rijkdom van een kleine groep terwijl er nog steeds wereldwijd 1 op...

Continue reading →

JONGEREN VOOR DE WERELDWINKEL ?

JONGEREN VOOR DE WERELDWINKEL ?

Op de ontmoetingsdag van wereldwinkels op zaterdag 12 november 2022, waar wereldwinkels van diverse koepels en regionale verbanden aanwezig waren, werd op de eindzitting door Kathleen Ferrier aan allen gevraagd welke problemen het meest besproken waren? Niet onverwacht bleek...

Continue reading →

SCHIPHOL EN KLIMAAT

In mijn vorige column over het besmeuren van schilderijen in verband met de klimaatcrisis, keurde ik deze actie vanuit actie-strategische overweging af. Ik vond de relatie schilderkunst en klimaat onlogisch en was bang dat deze actie vooral publieke weerstand...

Continue reading →

Milieuconferentie en plakacties

Milieuconferentie en plakacties

Van 6 tot 18 november vindt er in Egypte in Sharm-el-Sheikh de zoveelste VN conferentie plaats over klimaat en milieu. Vooral de 20 rijkste landen zullen harde afspraken moeten maken om te komen tot een beperking van de opwarming...

Continue reading →

ACTIE VOEREN, EEN NATUURLIJK IETS !!!

ACTIE VOEREN, EEN NATUURLIJK IETS !!!

In de media en in de publieke opinie wordt vaak aangenomen dat het voeren van actie een uitzonderlijk daad is. Maar integendeel; het voeren van protestacties is een natuurlijke normale daad binnen een samenleving. Zelfs acties voor een zaak...

Continue reading →