TWEE MAAL FOUT BELEID, WONINGNOOD EN GOKKEN

Alle opeenvolgende kabinetten maken beleid en je kan het in grote lijnen met een bepaald beleid eens zijn of niet. Er wordt echter ook wel beleid gemaakt waarvan je vooraf kan voorspellen dat het destructief uitwerkt. Ik zal niet het bekende rijtje fouten opnoemen die de laatste tien jaar gemaakt zijn maar me beperken tot twee zaken; de steeds verder om zich heen slaande woningnood en ten tweede de sinds kort vrijgegeven reclame voor het gokken on line .

Om met het eerste beginnen. Tot eind jaren tachtig zorgden woningcorporaties voor betaalbare huurwoningen. Sinds de jaren negentig echter werd de overheidssubsidie voor die corporaties ingetrokken. Dit intrekken van subsidie en het ‘verzelfstandigen‘ oftewel liberaliseren van de corporaties paste in een beleid van het drastisch verkleinen van de verzorgingsstaat. Woningcorporaties moesten hun eigen broek ophouden en alles zou daardoor efficiënter verlopen. In dat kader kreeg ook de particuliere belegger en buitenlandse beleggers alle ruimte om huurhuizen te kopen, op te knappen en met heel veel winst te verkopen. Het resultaat is dat meer mensen een steeds duurder wordend koophuis bezitten en dat tegelijkertijd de bouw van sociale huurwoningen stokt. Voor mensen met een laag inkomen, met name de jonge starters en zelfs voor mensen aan de onderkant van het middeninkomen is het financieel onmogelijk een huis te kopen en sociale huurwoningen zijn er te weinig.

Volgens Cody Hochstenbach, stadsgeograaf verbonden aan de Universiteit van Amsterdam is de huidige wooncrisis –dure koophuizen en een tekort aan sociale huurwoningen – ons niet per ongeluk overkomen maar is het resultaat van een bewuste keuze. Voor alle details van deze stellingname leze men zijn net uitgekomen boek “Uitgewoond “ (  uitgever Das Mag).

Het resultaat van dit beleid is dus destructief, niet alleen achteraf bekeken maar uitgaande van onderzoek van de stadsgeograaf ook vooraf. Daarmee is het niet zo maar een beleid waar je het wel dan niet mee eens kan zijn, het is een schandaal. Volgens mensenrecht-juristen gaat de regering hiermee in tegen de grondwettelijke verplichting om voor haar burgers een veilig en menswaardig leven te scheppen.

Het tweede mijns inziens schandalig stukje beleid is de sinds kort verleende vergunning aan casino s om via indringende reclame mensen te verleiden om te  gokken via internet. Elke avond verschijnen er, omgeven door feestconfetti, juichende prijswinnaars op de buis. In bed, op het toilet, in kantoortijd, vlak voor en vlak na het eten, altijd en overal kan je gokken .

Verslavingsdeskundigen maken zich grote zorgen maar de staat, die drank , drugs en rookverslaving terecht bestrijdt, geeft ruim baan aan deze, zo onschuldige lijkende huiskamerverslaving. Ook van dit beleid kan je vooraf bedenken dat dit destructief uitpakt .

Kortom, twee voorbeelden van beleid waarvan je niet kan zeggen, “Ach je kan er voor of je kan er tegen zijn” maar beleid wat, uitgaande van de grondwettelijke verplichting van de regering om mensenrechten te garanderen, per definitie fout is.

hansbeerends@planet.nl

SHARE IT: