BELAST DE SUPERRIJKEN

Op de vooravond van de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum ( WEF) in Davos half januari 2023 kwam Oxfam-Novib met een rapport over de toenemende rijkdom van een kleine groep terwijl er nog steeds wereldwijd 1 op de 10 mensen in diepe armoede leeft.

Tussen december 2019 en december 2021 nam het gezamenlijke vermogen van miljardairs dagelijks toe met 2,5 miljard dollar, schrijft Novib. Twee derde van de jaarlijkse toename van geld gaat naar de rijkste 1% van de wereldbevolking . De overige 90% van de wereldbevolking moet het doen met 10%.

Bovendien betalen de rijken ook nog zeer weinig belasting. (volgens het rapport 1 a 4%)

Op basis van dit rapport en vergelijkbare rapporten uit vroegere jaren begint Novib een handtekeningenactie onder de naam “BELAST DE SUPERRIJKEN“ – ( actie en rapport onder deze slogan te lezen via Google) .

Bij 10.000 handtekeningen of meer, ze hebben er nu al 15.000, gaan ze kabinet en politieke partijen aanspreken om deze superrijken extra te belasten. Ondertussen hebben op WEF een honderd miljardairs al laten weten geen bezwaar te hebben tegen extra belasting, sterker nog zij vragen regeringen met klem hen die belasting op te leggen.

Een jaar geleden werd ook al een internationale organisatie van miljonairs opgericht die voorstander is van meer belasting – zie Millionair for humanity. Het initiatief kwam van de Deens/Iraanse miljardair Djafar Shalchi. Geconfronteerd met de armoede in de wereld en het eeuwige tekort aan geld van overheden om dit op te lossen stelde hij voor dat overheden jaarlijks 1% belasting heffen van het bestaande miljardairsvermogen van 200 biljoen dollar. De opbrengst – 2000 miljard dollar – zou, zo schrijft Djafar, voldoende zijn om alle 17 SDG (social development goals) van de VN uit te voeren. Protest tegen deze belasting zou volgens Djafar onzin zijn want jaarlijks groeit dit vermogen – zonder dat je er iets aan doet toch met 10%. Zelfs al zouden overheden 2 a 3% vermogensbelasting eisen dan nog blijven deze miljardairs superrijk.

Ik schreef hier eerder een column over. Die extra belasting voor de superrijken maakt dus een redelijke kans

Waarom die plotselinge omslag?

Nou zo plotseling is het niet, dit thema komt niet ineens uit de lucht vallen. Zeker 30 jaar geleden toen de kloof tussen rijk en arm steeds duidelijker werd, werd door GroenLinks, de SP, de PVDA en binnen derde wereld organisaties, waaronder de wereldwinkels, al gesproken over extra belasting onder de naam “Robin Hood Tax“. Het idee, dat het toenemende verschil in inkomen en vermogen absurd was en moreel noch politiek te verdedigen, werd algemeen. Dit algemene gevoel, gestimuleerd door talrijke acties, heeft na een tiental jaren de top van de politiek en de miljardairs bereikt. Dan ontstaat het inzicht dat die kloof niet alleen nadelig is voor de armen maar, mede door de sociale onrust die ontstaat, uiteindelijk ook nadelig is voor de rijken. Uit een mengsel van morele overwegingen en verlicht eigen belang ontstaat vervolgens de bereidheid om iets van de rijkdom af te staan. Het is een stap op weg naar een samenleving waarin verschillen weer in balans komen. Het geeft ook aan dat het signaleren van missstanden en in het vervolg daarvan het politieke druk uitoefenen via acties en lobby van levensbelang blijft.

hansbeerends@planet.nl

SHARE IT: