Wie betaalt de campagne?

Wie betaalt de campagne?

Iedere vrijwilliger, jij en ik.

Mede ter nagedachtenis aan Theo van Noort oud penningmeester van WW Wijk bij Duurstede.

Menigeen verbaast zich dat wij als platform de campagne “Koop een betere Wereld” kunnen aanbieden aan alle wereldwinkels zonder hiervoor geld te vragen. Het is belangrijk op zulke momenten van verbazing je te realiseren dat we de kosten als vrijwilligers zelf opbrengen. Dat kan omdat je aan de campagne een directe bijdrage levert zonder financiële vergoeding zoals bijvoorbeeld Buro111 dat ons hielp om flyers en ander materiaal te ontwikkelen. Het kan omdat loyale wereldwinkels in een landelijke campagne investeren waarvoor collega winkels geen geld hebben.

We hebben het er vaak over dat onze producenten een gezicht moeten hebben voor onze klanten. Geven wij onze vrijwilligers wel voldoende gezicht bedacht ik me nu. Het helpt mij om er gezichten bij te zien wanneer ik met het bestuur geld uitgeef. Ik denk bij onze campagne bijvoorbeeld aan wijlen Theo van Noort, onze penningmeester van het eerste uur in Wijk bij Duurstede. Hij stichtte in 1986 met hart en ziel de Wijkse Wereldwinkel die in zijn tijd groeide van bakfiets, naar de hal in het stadhuis, een SRV-wagen op de markt (ik was toen de chauffeur). En daarna van een klein naar een groot winkelpand. Theo beheerste het geld met uiterste zorg en was ook altijd inventief om aan extra financiering te komen, als er weer eens moest worden geïnvesteerd. Het meest markante voorbeeld hiervan bewaarde hij tot na zijn overlijden. Bij zijn definitieve afscheid op 18 januari dit jaar vroeg hij om geen krans of bloemen te leggen, maar het geld hiervoor als gift aan wereldwinkels in een doos te doen die naast zijn condoleanceregister stond. Theo bleef trouw aan zijn/onze missie en zijn neef maakte €328,- over aan SWN.

Geheel in deze lijn gaven de vrijwilligers van Wijk bij Duurstede na de winkelsluiting op 1 januari dit jaar, een flink bedrag door aan het platform om de eerste acties mee op te zetten. Hierdoor zijn er verschillende Wijkse gezichten aan de campagne gekoppeld. Van vrijwilligers die stuk voor stuk hard gewerkt hebben om hun winkel in de lucht te houden, wat uiteindelijk niet is gelukt. Maar wat bleef is de gedrevenheid om het geld van de klant te investeren in waar het voor bedoeld is, bijdragen aan eerlijke handel.

Als je gelooft in onze missie en in de kracht die we samen kunnen ontwikkelen dan hoef je je niet te verbazen dat wij als platform de campagne kunnen aanbieden aan alle wereldwinkels zonder hiervoor geld te vragen.

“Koop een betere Wereld”, wordt betaald door ons netwerk, door jij en ik maar wel met het geld van de klant. Laten we allemaal zorgen dat het wordt gebruikt waarvoor het werd besteed, “eerlijke handel”.

Wil je de volgende actie steunen? Neem deel aan het platform en mocht je ondanks hard werken met je winkel moeten stoppen, er zijn nog bijna 200 winkels die doorgaan met succes. Overleg met onze penningmeester hoe je ze kunt steunen.

SHARE IT: