Sociale Media en de Wereldwinkel

Sociale Media en de Wereldwinkel

HU-studenten leggen fundament voor sociale media

Verslag van een inspirerende online bijeenkomst op 14 januari 2021 verzorgd door studenten van de HU in het kader van hun project inzet sociale media voor de campagne “Koop een betere Wereld”

Vorige week donderdag zijn we samengekomen voor een inspiratie avond om kennis en ervaring te delen over social media, gerelateerd aan de campagne “koop een betere wereld”. De inspiratie avond is gegeven door een groep studenten van de Hogeschool Utrecht die verbonden waren aan de campagne via een project. De studenten hebben twee maanden lang de social media in handen gehad van de campagne en hebben deze avond gebruikt voor het delen van de opgedane kennis en ervaring. 

Er waren ongeveer twintig mensen aanwezig, inclusief studenten en bestuur. In een inspirerende presentatie hebben de studenten verteld wat ze gedaan hebben, hoe ze dat deden en waarom. Zo hebben ze verteld over het gebruik van Facebook en Instagram met als doel om interactie te creëren met de klanten. De resultaten van sommige berichten zijn besproken en er is gekeken waarom deze berichten wel of geen goede respons kregen. Hieruit hebben ze lering getrokken en deze met de deelnemers aan de online meeting gedeeld. Deze kennis hebben ze ook gebundeld in een draaiboek dat is op te vragen bij het bestuur.

“Maak samen sterke verhalen over het waarom van wereldwinkels”

De inspiratie avond stond in het teken van het leren van elkaar. Na het vertellen van het verloop van de social media aanpak is iedereen in subgroepen ingedeeld. Rond bepaalde vragen werd de dialoog gevoerd. Allereerst is besproken wat het bereik van de campagne is geweest bij de aanwezigen en wat anders had gekund? Welke onderwerpen ontbraken in de social media van de campagne en wat anders zou kunnen?

Hieruit kwam oa naar voren dat er meer vraag is naar het vertellen van het verhaal achter de lokale Wereldwinkel en haar producten en met name wat is de impact van het kopen van dat product. Deze informatie is interessant en belangrijk voor de klant maar vooral een sterk verkoopargument. Samenwerking op dit gebied zou ervoor kunnen zorgen dat het brede verhaal achter de producten en in het algemeen met meer impact kan worden verteld.

“Ontwikkel samen synergie in het organiseren van sociale media”

Een ander belangrijk onderwerp was het bereik en aanpak van de social media. Hierbij kwam veel naar voren dat er behoefte is aan samenwerking en synergie. Social media bijhouden op een goede manier kost tijd voor iedere Wereldwinkel. Centrale social media zou een hoop tijd kunnen besparen onderaan de streep. Door de manier waarop de Wereldwinkels zijn georganiseerd is extra aandacht hard nodig. Een centrale groep die de samenwerking praktisch ondersteunt zou hier oplossing kunnen bieden (Network Administrative Organizations). Het platform heeft al enigszins de vorm van zo’n soort organisatie en kan in haar netwerk zo’n groep stimuleren en faciliteren.

Tijdens de bijeenkomst gaven zich al twee deelnemers op voor zo’n groep. Zo’n groep kan landelijke initiatieven ondersteunen en helpen deze onder de aandacht bij de klant te brengen. Denk bijvoorbeeld aan het vasthouden van de aandacht tijdens de lockdown en de online webshops die steeds meer winkels hebben. Voor een goede bedrijfsvoering zijn sociale media een noodzaak. Landelijke samenwerking op dit gebied kan helpen om dit op een efficiënte manier te realiseren. Het spaart tijd en het werkt positief op de naamsbekendheid van de Wereldwinkels.

“Het gelegde fundament nu steviger maken”

Tot slot hebben we het gehad over het voortzetten van de social media van de campagne. De studenten hebben hun project en minor afgerond en nemen daarom helaas afscheid van de campagne. Hierdoor ontstaat er een gat dat zal moeten worden gevuld. Meerdere opties zijn besproken voor het voortzetten. Zo is het mogelijk om de verantwoordelijkheid van de social media af te wisselen tussen verschillende winkels of mensen. Daarnaast zou er ook een stuurgroep in het leven geroepen kunnen worden om de social media op zich te nemen.

Of wellicht is er nog een andere goede optie. In ieder geval is het van belang dat er actief en centraal aandacht voor blijft. Hierdoor kan de Wereldwinkel als geheel ook het meest groeien en aandacht genereren. Na het delen van de leerervaring is de inspiratie avond afgesloten en zijn de studenten bedankt voor hun hulp en inzet. Wij willen iedereen bedanken voor de aanwezigheid en het meedenken met mooie nieuwe ideeën. Met samenwerken en samen denken komen we altijd verder dan alleen en dat is een belangrijk principe wat we willen meegeven vanuit de inspiratie sessie.

We hebben met heel veel waardering en soms met bewondering samengewerkt met vier kanjers van de Hogeschool Utrecht. Ilse Heuvelmans, Richard Schuurs, Aws Farooq en Marnix Laumen leverden niet alleen hele concrete ondersteuning bij de opzet van de campagne maar verzorgden ook een prachtige inspiratie avond. Hun concept verslaglegging konden we direct verwerken in een blog waarin je kan lezen wat er nu ligt. Prima materiaal om in een sociale media groepje mee verder te gaan. Voor ieder is wel duidelijk dat de inzet van sociale media de kritische succesfactor is om impact te bereiken. Tegelijk is het een middel om meer verbinding tussen winkels te ontwikkelen en te onderhouden. Berichten kunnen zowel op klanten gericht zijn als op vrijwilligers (en gelijkgestemden).

Daarom kiezen we voor gerichte ontwikkeling van een groep sociale media. Met de campagne als directe aanleiding willen we met de inzet van sociale media ook direct werken aan het ontwikkelen van ons platform. We hebben met de studenten nu al een mooi fundament. Met de twee aanmeldingen op 14 januari en nog twee aanmeldingen sindsdien gaat de groep meteen met vier mensen van start. De groep kan nog verder groeien tot circa 8 deelnemers en zal professioneel worden gecoacht door Marc van Bakel, adviseur van het bureau campagne.nl. Dus heb je interesse pak dan deze kans om collega’s te ontmoeten en je kennis en ervaring ook verder aan te vullen.

SHARE IT: