DONKERE WOLKEN EN HET GOEDE NIEUWS

We leven in zorgwekkende tijden; zie de wereldwijde opkomst van antidemocratische nationaal-populistische partijen, de coronacrisis, de doorgaande opwarming van de aarde en de toenemende ongelijkheid op het gebied van inkomen, opleiding en werkgelegenheid. De sociaaldemocratische, christendemocratische en liberaal-democratische-samenlevingen in Europa, in de VS en in grote delen van Latijns-Amerika worden heftig aan gevallen door antidemocratische bewegingen en politici. Terecht zorgwekkend en het is goed om dit gevaar te beseffen maar het heeft weinig zin om daarin te blijven hangen. Er zijn namelijk ook goede berichten Sterker nog; het falen van het neoliberale overheidsbeleid met zijn vele bezuinigingen op sociaal gebied wordt door steeds meer organisaties en politieke partijen erkend en ook de invloed van het (inter)nationale bedrijfsleven wordt aan banden gelegd. Enkele voorbeelden: uit de Volkskrant en Trouw van 9, 10, 11 en 12 december haal ik de volgende berichten.

Het verkiezingsprogramma van de PvdA neemt duidelijk afscheid van de heilloze bezuinigingsstrategie die de partij de laatste decennia samen met de VVD volgde. Ook de VVD ziet in dat het neoliberale beleid is mislukt.

Onder de kop “Het moet nu echt anders, vindt de elite“ presenteert de Volkskrant de uitkomst van een onderzoek onder 400 prominente bestuurders. Algemeen is men van mening dat overheid en bedrijfsleven afstand moet nemen van het eenzijdige economische winstmodel maar de politieke en bedrijfsmatige prioriteit moet verleggen naar een politiek gericht op het duurzamer en rechtvaardiger maken van de wereldeconomie, het oplossen van de klimaatcrisis en verbetering van de positie van flexwerkers. De directeuren van de drie grootste planbureau’s in Nederland te weten, het planbureau voor de leefomgeving, het Centraal Planbureau en het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) spreken zich hier voor uit. De directeur van SCP Kim Putters staat op nummer 1 van de 200 meest invloedrijke bestuurders.

Vooruitlopend op deze hervormingen zie je dat het grote bedrijfsleven haar invloed stap voor stap verliest.

  • Zo wordt topbankier van de ING Ralph Hamers die het criminele witwassen toeliet en daarmee dacht weg te komen nu alsnog strafrechtelijk vervolgd.
  • Facebook, Amazon en Google worden in de VS beboet en verder vervolgd voor pogingen een absolute monopoliepositie te veroveren
  • Tabaksfabrikanten betaalden een bedrag van 6 miljoen smeergeld aan supermarkten om hun sigaretten een zo gunstig mogelijke plek in het schap te bezorgen. Lange tijd was dit ‘normaal ‘, nu wordt het bestraft met 45.000 euro per keer en bij herhaling oplopend tot 450.000 per keer.
  • Wethouders van de vier grote steden in Nederland willen een landelijk discriminatie meldplicht voor bedrijven en organisaties. Als dezen geen melding maken van discriminatie riskeren ze hoge boetes.
  • Op basisscholen wordt dit jaar voor het eerst Paarse vrijdag gehouden. Op deze dag wordt kennis doorgegeven over diversiteit onder anderen op het gebied van seksuele geaardheid.
  • Polen en Hongarije werden in onderhandelingen met de EU gedwongen om op korte termijn de afbraak en ondermijning van de rechtstaat terug te draaien.
  • En zeker als je ook de kranten na 15 december leest, blijf je een duidelijke trend zien in sterke kritiek op het huidige stelsel en de verwachting dat dit de volgende decennia moet en gaat veranderen
  • Er zijn dus niet alleen misstanden in de wereld; politici, bestuurders en extreemrechtse bewegingen die deze falende politiek in stand willen houden zijn aan de verliezende hand.

Wereldwinkels en andere humane organisaties die zich inzetten voor een vreedzame, duurzame en rechtvaardige wereld kunnen door actie, lobby en voorlichting, dit emancipatieproces versnellen.

Tenslotte voor alle lezers, prettige feestdagen ondanks Corona.

hansbeerends@planet.nl

SHARE IT: