WILDERS BEDREIGD EN BEDROGEN ?

WILDERS BEDREIGD EN BEDROGEN ?

In het debat over de regeringsverklaring, half Januari ging Wilders weer eens van ouds te keer tegen de Islam en tegen het zijns inziens gevaarlijke oprukken van hoofdoekjes in de politiek. Zijn aanval ging deze keer specifiek uit naar Soumaya Sahla een van oorsprong Marokkaanse vrouw, ooit veroordeeld tot drie jaar cel als lid van de Hofstadgroep maar thans, onder de vleugels van VVD-icoon Frits Bolkestein adviseur op het gebied van bestrijders van terrorisme. De ‘Hofstadgroep’ was verantwoordelijke voor de moord op Theo van Gogh en ook Wilders werd in die dagen bedreigd. Dat hij bang is voor een ex-lid van deze groep is in eerste instantie nog te begrijpen. In tweede instantie – na enig nadenken – zou hij juist helemaal niet bang hoeven zijn. Soumaya heeft zich juist gedistantieerd van het gedachtegoed van de fundamentalistische stromingen in de Islam – sterker nog – als ervaringsdeskundige waarschuwt zij iedereen die het horen wil hoe je kan voorkomen dat jongeren terecht komen in de fuik van het, schijnbaar ‘idealistische‘ IS-terrorisme . Zij is een bekeerlinge en als bekeerlinge keert zij zich fel tegen haar vroegere gedachtengoed.

De geschiedenis kent meerdere van deze gevallen. Oudere lezers herinneren zich wellicht nog het boek uit de jaren vijftig “Ik verkoos de Vrijheid “ van Victor Karvachenko. Karvachenko een hoge Sovjet ambtenaar, gepokt en gemazeld in het communisme was overgelopen naar het Westen en beschreef in zijn boek alle verschrikkingen van het stalinistische bewind. Meer dan wie ook keerde hij zich tegen een ideologie waarin hij jaren had geloofd Door het Westen, bevangen door de koude oorlog, werd hij omhelst. Een tweede voorbeeld speelde zich af in de jaren zeventig. Een aantal studenten, van huis uit opgevoed in de leer van het zegenrijke kapitalisme, keerden zich vol walging af van hun rijke ouders, gingen fabriekswerk doen en keerden zich als neomarxist met gloeiende ijver tegen het kapitalisme.

Ook Soumaya Sahla is een echte bekeerling. In de drie jaar dat zij gevangen zat, kreeg ze tijd om na te denken, studeerde ze politicologie en kwam er achter dat een wereldwijde overheersing door de islamitische IS destructief zou zijn voor alle wereldbewoners, ook en zelfs in hoge mate voor de gewone islamgelovige. Eenmaal vrij legde zij zich toe haar nieuwe inzichten rond te bazuinen.

Wilders hoeft dus niet bang te zijn, sterker nog een betere beschermvrouw kan hij zich niet wensen. Tenslotte een persoonlijk woord. Beste mijnheer Wilders stop nou eens met die eeuwige strijd tegen hoofdoekjes; het is voorspelbaar en het wordt zo saai en val de doorsnee eenvoudige islamgelovige niet langer lastig. Stort je liever op het milieu, klimaat en mondiale armoede probleem, zaken waar alle wereldbewoners van welke religie en ideologie dan ook door bedreigd worden.

hansbeerends@planet.nl

SHARE IT: