Veerkrachtig 2021 in.

Veerkrachtig 2021 in.

Ontmoeten, verbinden en innoveren, herhaling is de moeder van de boodschap

Als platform bestuur maakten we met ieder die zich betrokken voelt bij het wel en wee van Wereldwinkels een heel speciaal eerste jaar mee. Bij de start van vorig jaar hadden we ondanks onze jarenlange ervaring géén idee wat voor jaar 2020 zou worden. We bedachten plannen zonder te weten hoe Corona ons in de wielen zou rijden en hadden ook geen idee dat we met diezelfde pandemie als aanleiding een campagne zouden starten met “Koop een betere Wereld” als titel. Bij de start van 2021 zijn we trots op wat we samen met jullie en alle andere partners in korte tijd tot stand hebben gebracht. 

Om in januari 2020 officieel ons platform te starten besteedden we veel tijd om met elkaar helder te maken waarmee we de missie van wereldwinkels willen ondersteunen. Waarom hebben winkels een platform nodig? Wat moet het doen en hoe ga je dat dan doen? We formuleerden het in een mooie flyer met onder meer de volgende tekst:

“Het Platform Wereldwinkel.Nu helpt Wereldwinkels om de koopkracht van de samenleving te richten op een betere wereld. Het platform biedt winkels de mogelijkheid ideeën, kennis en ervaringen te delen en samen te werken. In dat kader stimuleert en faciliteert het platform ontmoeting, verbinding en innovatie.” 

Ons voornemen voor een landelijke campagne ontstond in het voorjaar door een gesprek met Ronald de Jong, lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV), over het spoedadvies van de AIV aan de regering, waarin de situatie van producenten in kwetsbare landen alarmerend in doorklonk en een contact met Jaap Jan Verboom, directeur van Truvalu, over het PlusPlus initiatief waar hij aan deelnam. Samen met enthousiaste vrijwilligers van verschillende Wereldwinkels ontstond een inspiratiegroep die de mogelijkheden voor het platform ging verkennen. Met de opbrengst van deze verkenning en met hulp van Elsbeth Fabels (Fairminds) organiseerden  we 26 september een inspiratiesessie  om met 12 winkels, te gast op SDG-house Landgoed Zonheuvel, het idee voor een campagne  grondig te onderzoeken. (Suzanne Larsson van PlusPlus/ICCO en Ronald de Jong gaven er hun input) Op de kop af twee maanden later trapten we, met steun van diverse partners en toen al 50 winkels, de meerjarige campagne af en nu zitten we er volop in.

“Koop een betere Wereld” en ontmoeten, verbinden en innoveren

Nu dat ons eerste jaar als platform bestuur erop zit en we over de drempel zijn van 2021 kunnen we met veel voldoening vaststellen dat de speerpunten die we hierboven compact weergeven een waar kompas vormen. Ontmoeting, verbinding en innovatie, bleken sleutelwoorden waarop we onze activiteiten konden vormgeven.

Ontmoeting geeft meer perspectief. We hebben veel partners ontmoet en veel gelijkgestemden. Te veel om hier op te noemen en de (mogelijke) samenwerking te beschrijven. De samenwerking met jongeren willen we er even uitlichten. Niet alleen omdat deze contacten extra stimulerend zijn maar vooral omdat ze laten zien dat meerdere generaties in onze missie geloven. De samenwerking heeft vorm gekregen door drie studententeams van Hogeschool Utrecht, de contacten met Young & Fair en het uitwerken van de eerste ideeën voor de de volgende actie, een prijsvraag voor de meest inspirerende aanvulling: Wereldwinkelen is voor mij ……?  Prachtig om zo met meerdere generaties aan onze missie te werken.

Deze ontmoetingen en alle andere zoals die met SDG-Nederland, DG internationale samenwerking van het min.van BuZa, Earth Charter Nederland en het Museon, ze plaatsen het werk van Wereldwinkels in extra perspectief en laten zien waar we verbonden zijn met gelijkgestemden in de samenleving.

Verbinding maakt je veerkrachtig. Verbinding met gelijkgestemden is  heel  belangrijk om doelen te kunnen halen. Vooral op momenten dat  er veerkracht nodig is zoals bij het uitrollen van de campagne. Momenten waarop we ons afvroegen : Hoe moet het materiaal eruit zien, kan het wel tijdig klaar zijn, mogen we wel op locatie filmen voor de promotiefilm, mogen we wel of niet het Museon in, wel of niet landelijk aftrappen, kan Jan Pronk wel of niet meedoen, kunnen we het materiaal wel op tijd versturen, zonder extra kosten en met niet teveel mensen bij elkaar? Het betekende voortdurend terugvallen op de verbinding met elkaar en de veerkracht van vaak pril partnerschap. Maar ook op trouwe oude contacten, bijvoorbeeld rond de vraag: Wie betaalt de campagne kosten?

Innovatie. Er is een aantal winkels dat zich al expliciet heeft aangesloten bij de duurzame ontwikkeldoelen, de SDG-doelen. De campagne is een stimulans om hiervoor eerste stappen te zetten. Belangrijk voor ons was om winkelmedewerkers hierbij te ondersteunen met goede uitleg. We maakten een overzichtelijke powerpoint presentatie om de ontwikkeldoelen te introduceren in de winkel en zo beter in verbinding te kunnen komen met gelijkgestemden. “Het is goed dat wereldwinkels er naar streven een brede beweging te zijn” zei Jan Pronk bij de aftrap van de campagne en daarmee spreekt hij ook zijn waardering uit voor PlusPlus. “Het is nooit de bedoeling geweest alleen maar een winkel te zijn.” Terecht zegt hij o.i. dat PlusPlus een belangrijke stap vooruit is en een voorbeeld dat we niet stil staan.

Van “ Koop een betere Wereld” een succes maken

De zwaarste claim op onze veerkracht was toch wel de lockdown voor de kerstdagen. Met de inspiratiegroep hadden we juist alles op alles gezet om een aftrap in november te halen en daarmee de verkopen in de december feestmaand te ondersteunen. Winkels  konden dan de lokale publiciteit zoeken, de flyer “Koop een betere Wereld” uitdelen, de speciale stickers gebruiken, de flyers van PlusPlus aan klanten meegeven, een mooi stoepbord neerzetten en mogelijk zelfs een grote campagne standaard voor of in de winkel zetten. In de winkels het een en ander laten gebeuren daar was alles voor bedoeld, daar keken we naar uit. Helaas gooide Covid 19 roet in het eten.

Meer laten gebeuren in de winkel en vanuit de winkel, dat hebben we  nog tegoed. Samen met alle partners blijven we daarvoor de boodschap van de campagne herhalen en maken we goed gebruik van wat er nu ligt en dat wat er in 2021 nog meer wordt ontwikkeld. 

Laten we de boodschappen die op verschillende manieren zijn verwoord, in filmpjes, sociale media, flyers, websites en speciale webpagina’s bij herhaling gebruiken om onze campagne “Koop een betere Wereld” onder de aandacht te brengen van bestaande en nieuwe klanten en partners. Daarom hebben we in dit artikel veel links opgenomen naar video’s, materiaal, teksten die bedoeld zijn om te informeren en te inspireren.

Of het echt een succes wordt zal bepaald worden door twee belangrijke aspecten:

  • In de eerste plaats in de ontmoeting, verbinding en innovatie die iedere winkel lokaal tot stand weet te brengen. Dat begint bij iedere winkelmedewerker met steeds weer, weer en weer samen onze boodschap herhalen. We bereikten al aardig wat lokale kranten, de sociale media gaan we fors inzetten en met de prijsvraag staat de volgende actie al in de steigers. Begin met het liken van de facebook pagina “Koopeenbeterewereld” of de Instagram pagina en help mee nieuwe wegen te vinden. 
  • Succes wordt ook bepaald door winkels die zich landelijk samen met andere vrijwilligers inzetten voor de campagne. Er zijn veel mensen nodig om de ingeslagen weg te vervolgen en de campagne in de komende jaren duidelijk op de kaart te zetten. Kijk waar je de krachten kan bundelen, breng bijvoorbeeld dit artikel onder de aandacht van gelijkgestemden en van collega winkels in de regio. En als je het nog niet hebt gedaan, laten we eens beginnen met elkaar te ontmoeten op een van de komende online bijeenkomsten voor PR medewerksters, penningmeesters, inkopers etc..

Tot slot. We danken iedere klant, alle winkelmedewerkers met hun besturen en partners voor dit eerste jaar, niet alleen voor de hulp maar vooral ook voor het vertrouwen dat we hebben gekregen. We rekenen er op dat we ook dit jaar met elkaar weer veel tot stand zullen brengen. 

We wensen iedereen een veerkrachtig 2021 en ontmoeten je graag op het platform.

SHARE IT: